Berlin

 

Lichtenberg

 

IKEA

- PILOTPROJEKT -
Umbau HFB 6
Realisierungszeitraum:
16.03. - 27.03.2013

 

IKEA

- PILOTPROJEKT -
Umbau HFB 1 + 2
Realisierungszeitraum:
07.01.-08.03.2013

 

IKEA

Umbau HFB 1 + 2
Realisierungszeitraum:
16.04.-27.04.2012

 

IKEA

Umbau PAX
Realisierungszeitraum:
07.11.-25.11.2011

 

IKEA

Umbau HFB 02
Realisierungszeitraum:
11.07.-29.07.2011

 

IKEA

Mängelarbeiten
Realisierungszeitraum:
04.02.-11.02.2011

 

 

Tempelhof

 

IKEA

Aufbau Weihnachtsmarkt
Realisierungszeitraum:
25.09.-26.09.2010

 

IKEA

Umbau  HFB 16
Realisierungszeitraum:
06.09.-24.09.2010

 

IKEA

Umbau SB Halle
Realisierungszeitraum:
30.08.-04.09.2010

 

IKEA

Möbelmontage Storage, Expedit, Beleuchtung Akti 1+2
Realisierungszeitraum:
23.08.-27.08.2010

 

IKEA

Umbau TV Möbel, Storage 2. Teil
Realisierungszeitraum:
23.08.-27.08.2010

 

IKEA

Mömö HFB  07 und 04
Realisierungszeitraum:
09.08.-20.08.2010

 

IKEA

Möbelmontage HFB 18 + 19
Realisierungszeitraum:
09.08.-20.08.2010

 

IKEA

Möbelmontage HFB 12
Realisierungszeitraum:
09.08.-20.08.2010

 

IKEA

Möbelmontage HFB 16
Realisierungszeitraum:
09.08.-20.08.2010

 

IKEA

Möbelmontage HFB 03
Realisierungszeitraum:
09.08.-20.08.2010

 

IKEA

Möbelmontage HFB 02
Realisierungszeitraum:
09.08.-20.08.2010

 

IKEA

Möbelmontage HFB 09
Realisierungszeitraum:
09.08.-20.08.2010

 

IKEA

Umbau HFB 1 und HFB 2
Realisierungszeitraum:
06.03. - 28.03.2010 und 19.04. - 16.05.2010

 

IKEA

Umbau gesamte Markthalle
Realisierungszeitraum:
25.04.09 - 23.05.09
in nur 4 Wochen

Please click on a city for more informations.